066285100 web@vivamedic.rs

Medicina rada

Medicina rada je grana medicine  koja se bavi stanjima i bolestima nastalim pod uticajem faktora kojima je neka osoba izložena tokom svog svakodnevnog radnog vremena. Ti faktori su, na primer: buka, vibracije, toplota, hemijske materije, elektromegnetska zračenja, radijacija…

Po svojoj suštini i delovanju, ova multidiciplinarna oblast medicine usmerena je, pre svega, na: ostvarenje fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja zaposlenih, zaštitu i unapređenje zdravlja zaposlenih, procenu rizika na radu i njihovoj eliminaciji, održavanje i razvoj radne sposobnosti radnika i na kontrole profesionalnih bolesti i povreda na radu..

CENOVNIK

LEKARSKO UVERENJE (opšta sposobnost)
PRETHODNI LEKARSKI PREGLED (rad na visini)
PREGLED ZA NOŠENJE ORUŽJA
PREGLED ZA VOZAČE A, B, C, D, E, F
PREGLED ZA A,B,F
PREGLED ZA C, D, E

Cene su informativnog karaktera, za više informacija pozvati: 011/7703030

Vivamedic Obrenovac