066285100 web@vivamedic.rs

Medicina rada

Medicina rada je grana medicine  koja se bavi stanjima i bolestima nastalim pod uticajem faktora kojima je neka osoba izložena tokom svog svakodnevnog radnog vremena. Ti faktori su, na primer: buka, vibracije, toplota, hemijske materije, elektromegnetska zračenja, radijacija…

Po svojoj suštini i delovanju, ova multidiciplinarna oblast medicine usmerena je, pre svega, na: ostvarenje fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja zaposlenih, zaštitu i unapređenje zdravlja zaposlenih, procenu rizika na radu i njihovoj eliminaciji, održavanje i razvoj radne sposobnosti radnika i na kontrole profesionalnih bolesti i povreda na radu..

CENOVNIK

LEKARSKO UVERENJE (opšta sposobnost)
3000,00 rsd
PRETHODNI LEKARSKI PREGLED (rad na visini)
4000,00 rsd
PREGLED ZA NOŠENJE ORUŽJA
4500,00 rsd
PREGLED ZA VOZAČE A, B, C, D, E, F
5000,00 rsd
PREGLED ZA A,B,F
4000,00 rsd
PREGLED ZA C, D, E
4700,00 rsd

Cene su informativnog karaktera, za više informacija pozvati: 011/7703030

Vivamedic Obrenovac