066285100 web@vivamedic.rs

Laboratorija

U sklopu poliklinike Vivamedic posluje najpriznatiji Zavod za laboratorijsku dijagnostiku “Konzilijum”

Tokom celog perioda postojanja Zavod “Konzilijum” se razvijao i unapređivao tako da danas raspolaže sa visoko kvalifikovanim i obučenim kadrom i najsavremenijom opremom za laboratorijsku dijagnostiku.

Program analiza, koji obuhvata u ovom momentu preko 1000 parametara, pokriva sve oblasti savremene medicine i omogućava da pacijent u najkraćem roku dobije rezultate neophodne za praćenje toka bolesti, postavljanje dijagnoze i procenu efikasnosti primenjene terapije.

Poštovanje principa dobre laboratorijske prakse, stručno osoblje, oprema i reagensi vrhunskih svetskih proizvođača doprineli su da Zavod stekne reputaciju vodeće laboratorije i saradnju sa eminentnim ustanovama iz državnog i privatnog sektora.